Marketing

Maximalizujte online predaj prostredníctvom marketingu cieleného na internetový obchod.

V digitálnej ére je zriadenie internetového obchodu jednoduché – priniesť nových zákazníkov a urobiť z nich verných zákazníkov je ťažké. Využitím marketingových služieb agentúry môžete maximalizovať dosah a transformovať svoj obchod na úspešnú online predajňu.

 

Ponúkame kvalitné digitálne marketingové služby a úspešne spájame obchod s cieľovou skupinou. Získavame tiež spokojných – opakovaných zákazníkov.

q
q

Emailová kampaň

Hľadáte nákladovo efektívny spôsob, ako rozšíriť svoje podnikanie v elektronickom obchode? Získajte nových zákazníkov a prilákajte ich na opakované nákupy prostredníctvom e-mailového marketingu. Je to jedna z najúčinnejších foriem marketingu elektronického obchodu.

Facebook reklama

Čoraz väčšie percento nakupujúcich kontroluje aspoň jednu stránku sociálnych médii. Môžeme sprostredkovať profesionálne Facebook kampane a profesionálne spravovať Facebook účet.

q
q

Optimalizácia konverzného pomeru

Viete, ako dobre váš web premieňa návštevníkov na nakupujúcich? Prostredníctvom testovania zlepšíme konverzný pomer. Ste spokojný s vašim predajom? Pomôžeme aj vám.

Pay per click (PPC)

Získajte relevantných zákazníkov v okamihu, keď vás potrebujú. Optimalizovaná PPC reklama zvyšuje predaj. Odlíšte sa od konkurencie úspešným predajom.

q
q

MARKETING SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Ak sa chcete spojiť so zákazníkmi v mieste, kde trávia najviac času, potrebujete marketing v oblasti sociálnych médií. Spustite úspešné marketingové kampane prostredníctovom Facebooku, Instagramu, Twitteru, Instagramu a ďalších – ešte dnes.

Video marketing

Videá s nadpisom „recenzia“ v názve sú rastúcim fenoménom. Video sa na online predaji podieľa oveľa viac ako v minulosti. Na čo čakáte? Odlíšte sa od konkurencie a predávajte viac produktov pomocou videa.

q
q

Silná značka a kreatívne služby.

Bez ohľadu na veľkosť alebo špecializáciu vášho online obchodu, silná, efektívna a súdržná stratégia a dizajn značky pomáha sprostredkovať kvalitu, dôveryhodnosť, hodnotu a skúsenosti vašej spoločnosti. Pokiaľ ide o marketing vašich výrobkov a služieb, tie, ktoré majú silnú značku, majú obrovskú konkurenčnú výhodu.

Implementácia chatu

Zjednodušte komunikáciu so

zákazníkmi – pre vás aj vašich zákazníkov. Vďaka funkciám umelej inteligencie a živého chatu môžete využiť prispôsobený hands-off alebo hands-on prístup, ktorý vám poskytovať okamžité služby zákazníkom.

q

SEO a obsahový marketing

Spotrebitelia nehľadajú len vaše produkty, hľadajú aj odpovede na všetky otázky týkajúce sa produktov, čo znamená, že sa musíte v hornej časti výsledkov organického vyhľadávania objaviť pri dopytoch typu „sú modré bundy moderné? ” a „koľko stojí kancelársky stolík?“ Aby ste sa mohli čo najlepšie zobrazovať v organickom vyhľadávaní, musíte sa etablovať a propagovať ako autorita vo svojom predajnom segmente.

 

Dobré zobrazovanie v organickom vyhľadávaní v Google a iných vyhľadávacích nástrojoch vyžaduje:

 

Samozrejmosťou je dobre kódovaná stránka, ktorá vyhľadávaciemu robotu umožní jednoducho prehľadávať a nájsť potrebný obsah. Ak vyhľadávacie nástroje nemôžu nájsť vaše produkty alebo vaše webové stránky, určite nových zákazníkov nezískate.

 

Po druhé, potrebujete dátovú stratégiu založenú na údajoch s jedinečným, relevantným a kvalitným obsahom, ktorý vaši zákazníci hľadajú. Ponúkame preto naše kreatívne nápady na vytváranie kvalitných blogových príspevkov, úpravu vstupných stránok, prípravu emailov, bannerov a podobne.

 

Po tretie, musíte propagovať svoje stránky na iných relevantných a autoritatívnych webových stránkach a získať tak kvalitné spätné odkazy. Tieto služby musia byť poskytované v súlade s pravidlami.