Prečo sú newslettre výhodné

Prečo sú newslettre výhodné

Firemné informačné newslettre  obsahujú aktuality, novinky, propagačné akcie a udalosti, ktoré sa oznamujú v tlačenej alebo elektronickej podobe. Zatiaľ čo informačné newslettre sú užitočné pri získavaní pozornosti z perspektívy, ich primárna dôležitosť spočíva v udržiavaní už s existujúcimi  kontaktmi a existujúcimi zákazníkmi. Spoločnosti zasielajú informačné newslettre týždenne, mesačne alebo štvrťročne v závislosti od ich cieľov a obchodných aktivít.
Hlavným prínosom firemného spravodaja je udržať vašu značku v pamäti zákaznikov, ktorí nakupujú zriedkavo.  Hoci nemusí dostať okamžitú odpoveď v podobe okamžitého nákupu  od mnohých z nich, jeho meno zostáva v mysli klientov, ktorí môžu tiež poslať novinku priateľom. Poskytuje bonus v podobe odporúčania. Mnoho spoločností sa presunulo od tlačených zásielok na elektronické, čo značne znižuje náklady na pravidelné firemné spravodajstvo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.