Webový adresár – definícia

Webový adresár – definícia

Organizované, kategorizované výpisy webových stránok.
informácie
Pojmy „webový adresár“ a „vyhľadávací nástroj“ sa často používajú zameniteľne. Webové adresáre sú organizované výpisy webových stránok, ktoré zostavujú ľudskí recenzenti, zatiaľ čo zoznamy vyhľadávacích nástrojov sú zostavené automatizovanými systémami a nemajú navigačnú štruktúru. zmätok pochádza z rôznych hybridných modelov, ktoré sa vyvinuli v priebehu času, pretože vyhľadávacie nástroje majú začlenené funkcie adresára, ktoré pomáhajú s otázkami, ako je kategorizácia a kvalita stránok.
Existujú výhody a nevýhody pri používaní webového adresára na rozdiel od vyhľadávača. Jedno vyhľadávane môže byť vhodnejšie pre určité typy vyhľadávania než druhé. Adresáre kladú dôraz na prepojenie na domovské stránky lokality a snažia sa minimalizovať hlbšie prepojenie. To umožňuje, že adresáre sú užitočné pri vyhľadávaní lokalít namiesto jednotlivých stránok. Niektoré adresáre sa pokúšajú vyriešiť tento nedostatok partnerstvom s vyhľadávacím nástrojom pre doplnkové výpisy.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.